www.expresszlicit.hu

on-line értékesítési szabályzat

2010.01.01-től érvényes visszavonásig

  I. Ajánlattétel általános feltételei

 • Az Expressz Licit Kft, mint az oldal üzemeltetője az internetes on-line aukciók keretében minden regisztrált felhasználó részére lehetővé teszi, hogy gépjárművekre és egyéb eszközökre vonatkozóan vételi ajánlatot tegyen.

 • Az Interneten keresztül történő értékesítés közvetítési díját a Megbízók átvállalják, az oldal üzemeltetője közvetítési díj felszámítására nem jogosult.

 • A Megbízóknak jogában áll a Felhasználók közül az ajánlatadásból indoklás nélkül bárkit kizárni, a licitálási folyamatot bármely időpontban indoklás nélkül felfüggeszteni, a licit feltételeit módosítani, az eszközt a licitálásból visszavonni.

 • Az on-line aukció során ajánlattevő ajánlatának visszavonása nincs mód, új ajánlat beadása felülírja a korábbi ajánlatot.

 • A licitek lejáratai minden esetben a "pannonlicit.hu" internetes oldalán feltüntetett rendszeridőhöz igazodnak.

 • A Megbízóktól - mint licitindítók - beállításától függ, hogy az aukció publikus vagy nem publikus illetve fordított licitben indítja az adott gépjárművet.

 • Az ajánlatok adásának minimális lépcsője személygépjárművek és haszongépjárművek esetében 10.000,-Ft. , egyéb kis összegű eszközöknél 1.000,-Ft

 • Amennyiben a licit lezárása előtti 5 percben az eddigieknél jobb ajánlat érkezik az adott gépjárműre, akkor a licit lezárási idő automatikusan meghosszabbodik 5 perccel. Minden egyes további - legutolsó ajánlatnál jobb - licit érkezik, akkor további 5 perces meghosszabbítás lép érvényben. Ez korlátlan ideig meghosszabbodhat.

 • A Megbízók illetve az oldal üzemeltetője az esetleges hálózati hibákból eredő károkért felelősséget a Felhasználókkal szemben nem vállal, nem tartozik felelősséggel az adatátviteli vonalakat működtető vállalatok szolgáltatásaiból adódó hibákért, üzemidő kiesésért.

 • Az internetes oldalon bemutatott szakértések, képek, adatok nem tartalmazzák minden esetben az eszköz valamennyi, az ajánlatadó számára lényeges tulajdonságát, így az aukciós résztvevőknek, ajánlat adóknak saját maguknak kell - az ajánlatadást megelőzően - meggyőződniük az internetes aukcióba bocsátott eszközök tényleges állapotáról és arról, hogy az eszköz megfelel-e a vételi szándékuknak.

 • A Megbízók biztosítják, hogy az árverési vevők megtekintsék és megvizsgálják az árverési tételeket a tárolási telephelyeken. A tárolási telephelyek címei és kapcsolattartóinak elérhetőségei az internetes oldalon megtalálhatóak.

 • A Megbízók az internetes aukcióba bocsátott eszközökért kellékszavatossági felelősséget csak olyan hibákért vállalnak, amelyek a csatolt szakértői vélemények és képek, adatok alapján valamint a személyes megtekintés alkalmával - körültekintő és gondos átvizsgálást követően - sem voltak felismerhetőek és a vevő ezen hibák vásárláskori fennállását bizonyítani tudja. Az internetes aukcióba bocsátott használt eszközök minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az ajánlatadó megtekinthette az eszközt. Megbízó az aukció lezárulását követően kifogást csak a fentiek figyelembevételével fogad el.

 • II. Ajánlat elfogadása, adásvétel létrejötte

 • A licit lezárása időpontjában a beérkezett ajánlatokra vonatkozóan a licitet elindító Megbízók 5 munkanapon belül döntést hoznak.

 • A legmagasabb vételi ajánlat beküldése nem jelenti a Megbízók részéről az ajánlat elfogadását és az adásvétel létrejöttét.

 • A Megbízók e-mail útján - vagy egyéb módon - írásban tájékoztatják az általa elfogadott ajánlatot tevő Felhasználót a döntéséről, valamint a számlázás és adásvételi szerződés aláírási részleteiről.

 • A Megbízók e-mail útján - vagy egyéb módon - írásban tájékoztatják az ajánlattevőt ajánlatának elfogadásáról.

 • Az adásvételi szerződés szerint az ajánlat adónak/vevonek 15 munkanapon belül be kell fizetnie az elfogadott teljes vételárat a Megbízók pénztárában vagy a liciten megadott bankszámlaszámra. Fizetési késedelem esetén a Megbízó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 • A gépjármű telephelyről történő elszállításának határideje a teljes vételár kifizetését követő 2 munkanap. Amennyiben a Vevő a fentiek szerinti határidőn belül nem veszi birtokba az eszközt, abban az esetben a Megbízónál erre tekintettel felmerült valamennyi költséget ( pl.: tárolási költség) köteles az Megbízónak legkésőbb a birtokbavétellel egyidejűleg megfizetni.

 • A Megbízók a vételár pénzforgalmi számlájára történő jóváírásáig fenntartják maguknak a Gépjármű tulajdonjogát és a törzskönyvet birtokában tartják. A Megbízók jogosultak az adásvételi szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a vételárat a 18. pont szerint nem fizeti meg.

 • Szeretnénk tájékoztatni, hogy 2009. augusztus 3-tól személyes ügyfélszolgálati irodánk nyitva tartása megváltozik.  Az új ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint alakul:

  hétfő: 8.30 - 17.00
  kedd: zárva
  szerda: 8.30 - 16.30
  csütörtök: zárva
  péntek: 8.30 - 12.00

  Expressz Licit Kft.


Expressz.Licit - 2004-2009 | Szerveridő: | Kapcsolat
a site by autoexe